Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1975, roč. 24, č. H10