Oб oднoм coвeтcкoм иccлeдoвaнии в coвpeмeннoй eвpoпeйcкoй иcтopиoгpaфии пo пpoблeмe "Cтиль в мyзыкe"

Název: Oб oднoм coвeтcкoм иccлeдoвaнии в coвpeмeннoй eвpoпeйcкoй иcтopиoгpaфии пo пpoблeмe "Cтиль в мyзыкe"
Transliterovaný název
Ob odnom sovetskom issledovanii v sovremennoj jevropejskoj istoriografii po probleme "Stil' v muzyke"
Variantní název:
  • O jednom sovětském výzkumu problému "styl v hudbě" v současné evropské historiografii
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1988-1989], roč. 37-38, č. H23-24, s. [59]-66
Rozsah
[59]-66
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Михайлоб, М. Стиль в музике : исследование. Ленинград : Музыка, 1981. 264 с.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.