Remarques sur la mise en tablature de la chanson de Lassus "Susanne un jour" par Mareschal : (de la tablature d'épinette 1593)

Variantní název
Poznámky k Mareschalově intavolaci Lassova chansonu Susanne un jour : (ze spinetové tabulatury 1593)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1989], roč. 37-38, č. H23-24, s. [7]-11
Rozsah
[7]-11
Type: Článek
Jazyk
francouzsky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document