[Monatová, Lili. Otázky rozumové výchovy]

Název: [Monatová, Lili. Otázky rozumové výchovy]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1981, roč. 30, č. I16, s. 154-
Rozsah
154
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Monatová, Lili. Otázky rozumové výchovy. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J. E. Purkyně, 1978. 208 s. Spisy Univerzity J. E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta; 214.