Sémantický diferenciál jako nástroj analýzy estetického vnímání malířských výtvarných děl

Název: Sémantický diferenciál jako nástroj analýzy estetického vnímání malířských výtvarných děl
Variantní název
Семантический дифференциал как инструмент анализа эстетического восприятия художественных произведений
Semantic differential in an analysis of the aesthetic perception of paintings
Autor: Kuric, Jozef
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1986, roč. 35, č. I21, s. [7]-43
Rozsah
[7]-43
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence