Estetická výchova v hromadných sdělovacích prostředcích

Název: Estetická výchova v hromadných sdělovacích prostředcích
Variantní název:
  • Эстетическое воспитание в средствах массовой информации
    • Èstetičeskoje vospitanije v sredstvach massovoj informacii
  • Aesthetic education and mass media
    • Èstetičeskoje vospitanije v sredstvach massovoj informacii
  • Ästhetische Erziehung in Massenfernmeldemitteln
    • Èstetičeskoje vospitanije v sredstvach massovoj informacii
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1987, roč. 36, č. I22, s. [87]-93
Rozsah
[87]-93
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.