Příspěvek k dějinám esteticko-psychologického myšlení

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1982, roč. 31, č. I17, s. 137-147
Rozsah
137-147
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document