[Pavlovič, Gustáv. Akcelerácia vývinu a socialistická škola]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1975, roč. 24, č. I10, s. 134-135
Rozsah
134-135
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Pavlovič, Gustáv. Akcelerácia vývinu a socialistická škola. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1975. 474 s.
Document