Vývoj pojetí rozumové výchovy

Variantní název
Развитие понятия умственного воспитания
Die Entwicklung und Auffassung der intellektuellen Erziehung
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1975, roč. 24, č. I10, s. [19]-44
Rozsah
[19]-44
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document