Obecné a specifické aspekty v osvojování senzomotorických dovedností

Název: Obecné a specifické aspekty v osvojování senzomotorických dovedností
Variantní název
Общие и специфические аспекты в процессе усвоения сензомоторных умений
General and specific aspects of the acquisition of sensomotor skills
Autor: Čáp, Jan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 139-150
Rozsah
139-150
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence