Vliv věku a modality stimulu na trvání aktivní optické a akustické pozornosti

Název: Vliv věku a modality stimulu na trvání aktivní optické a akustické pozornosti
Variantní název:
  • Влияние возраста и модальности стимула на продольжительность активного оптического и акустического внимания
    • Vlijanije vozrasta i modal'nosti stimula na prodol'žitel'nost' aktivnogo optičeskogo i akustičeskogo vnimanija
  • The influence of age and stimulus modality on the duration of active optical and acoustic attention
    • Vlijanije vozrasta i modal'nosti stimula na prodol'žitel'nost' aktivnogo optičeskogo i akustičeskogo vnimanija
Přispěvatel
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 151-168
Rozsah
151-168
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.