Použitie elektromyografickej metodiky pri štúdiu vnútornej reči v spojení s jednoduchými myšlienkovými aktivitami

Název: Použitie elektromyografickej metodiky pri štúdiu vnútornej reči v spojení s jednoduchými myšlienkovými aktivitami
Variantní název
Применение электромиографической методики в целях изучения внутренней речи в связи с простыми мыслительными действиями
Electromyographic method used in the study of silent speech in connection with simple mental activities
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 35-51
Rozsah
35-51
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence