Soupis prací prof. dr. Viléma Chmelaře, DrSc.

Název: Soupis prací prof. dr. Viléma Chmelaře, DrSc.
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 291-300
Rozsah
291-300
Type: Bibliografie
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence