Aproximativní kvantifikace v psychologii : lingvistický přístup

Autor: Kulka, Jiří
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1980, roč. 28-29, č. I14-15, s. [171]-179
Rozsah
[171]-179
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document