Jana Nováka hra se skleněnými perlami: skladatel a řadové techniky

Název: Jana Nováka hra se skleněnými perlami: skladatel a řadové techniky
Variantní název:
  • Jan Novák's glass bead game: composer and tone row techniques
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2011, roč. 46, č. 1-2, s. [79]-85
Rozsah
[79]-85
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The Glass Bead Game, a novel written by Hermann Hesse is understandable on many levels. It disserts on the spiritual and intellectual world constructed by universities and their principal representatives. In the broadest sense it deals with the possibility of existence of small elite groups keeping and fostering the noble Glass Bead Game. In more detailed view the game is something very hermetical and artificial, crossing borders of particular arts and sciences. Under very similar perspective can be seen the game played by rules of the New Music. Dodecaphony and row techniques became for a certain period the main expressive tool for the czech exile composer Jan Novák (1921–1984).
Reference
[1] FLAŠAR, Martin (2009). Návrat Jana Nováka do USA. Musicologica brunensia, 44, 2009, 1–2.

[2] HERZOG, Eduard ed. (1970). Nové cesty hudby: sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých pohledech na hudbu. Praha: Editio Supraphon.

[3] HESSE, Hermann (2002). Hra se skleněnými perlami. Souborné dílo IX. Praha: Argo.

[4] HRABAL, František (2006). V kontextu tvorby. Praha: Arbor Vitae.

[5] NACHMILNEROVÁ, Eva: Passer Catulli a dodekafonie v díle Jana Nováka. Opus musicum, 37, 2005, 6.

[6] NOVÁK, Jan. Capriccio pro violoncello a klavír. Partitura, ms. Pozůstalost Jana Nováka.

[7] NOVÁK, Jan (1966). Ioci vernales: Jarní žerty. Basso e 8 stromenti (e banda magnetico). Partitura. Praha: SHV.

[8] NOVÁK, Jan (1965). Passer Catulli: Katullův vrabčák. Hudební hříčka pro bas a 9 nástrojů. Praha: SHV.

[9] NOVÁK, Jan (s.a.). Tři invence pro smyčcové kvarteto. Partitura, ms. Pozůstalost Jana Nováka.