Podnikatelské aktivity Baťova koncernu na konci třicátých let

Název: Podnikatelské aktivity Baťova koncernu na konci třicátých let
Variantní název
The commercial activities of the Baťa koncern at the end of the 1930s
Autor: Marek, Martin
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 1, s. [49]-63
Rozsah
[49]-63
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
This study concerns the commercial activities of Baťa in the late 1930s. The analysis covers the main flow of investments in the context of the difficult international situation. Furthermore, it examines the activity of each human resource centre and interprets the internal and external factors that influenced the range and form of employees' relocation abroad.
Jazyk shrnutí
Note
  • Studie vznikla v rámci řešení grantového projektu GA409/09/0516 Řízené přesuny zaměstnanců Baťova koncernu do zahraničí v letech 1938–1939 – strategie, rozsah, preferované destinace.