Julius Leisching a jeho podíl na organizaci muzejnictví v Předlitavsku

Název: Julius Leisching a jeho podíl na organizaci muzejnictví v Předlitavsku
Variantní název:
  • Julius Leisching and his contribution to the formation of the museology in the Cisleithenia
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 1, s. [15]-29
Rozsah
[15]-29
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The presented article evaluates the importance of interest groups of museum workers concerned with museology development in Austro-Hungarian empire of the early 20th century. It analyses the decisive contribution of the director of the Museum of applied arts in Brno – Julius Leisching (1865–1933) to their formation and follow-up development.