Čas psaní : vývoj dětské literární tvorby v dialogu s kulturou dospělých

Název: Čas psaní : vývoj dětské literární tvorby v dialogu s kulturou dospělých
Variantní název:
  • Time of writing : development of children' literary texts in dialogue with adult culture
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2010, roč. 15, č. 1, s. [203]-206
Rozsah
[203]-206
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Viktorová, Ida. Od sedmi do jedenácti: jak děti mladšího školního věku píší literaturu. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 153 s. ISBN 978-80-246-1630-8.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] FIŠER, Z. Tvůrčí psaní. Malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-85931-99-0.

[2] GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-104-9.

[3] HILLISMILLER, J. Narativ. Aluze, 2008, roč. 12, č. 1, s. 30–39. ISSN 1803-3784.

[4] KOŽMÍN, Z. Tvořivý sloh. Malé traktáty a malé scénáře. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-037-4.

[5] MUKAŘOVSKÝ, J. Kapitoly z české poetiky. Praha: Svoboda, 1948.

[6] TOMAN, J. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, 1992, 98 s. ISBN 80-7040-055-2.

[7] VYGOTSKIJ, L. S. Myšlení a řeč. Praha: SPN, 1971.