Pár poznámek k libretu Dalibora

Zdrojový dokument: Theatralia. 2009, roč. 12, č. 1-2, s. 95-106
Rozsah
95-106
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
německy
Licence: Neurčená licence
Document
Reference:
[1] BEETHOVEN, Ludwig van. Fidelio. [Citováno dne 14. 3. 2009]. Dostupné na World Wide Web: http://www.operone.de/opern/fidelio.html.

[2] BRECHT, Bertold. "O nerýmované lyrice s nepravidelnými rytmy". Myšlenky. Ed. Jan Grossman. Př. Ludvík Kundera. Praha: Československý spisovatel, 1958, s. 78–86.

[3] HUTCHEON, Linda a Michael Hutcheon. Opera: the Art of Dying. Cambridge, Mass: Harvard UP, 2004.

[4] LEVITIN, Daniel J. The World in Six Songs: How the Musical Brain Created Human Nature. New York: Dutton, 2008.

[5] MIKOVEC, Ferdinand Břetislav. Záhuba rodu Přemyslovského. Praha: Jaroslav Pospíšil, 1851.

[6] PISKÁČEK, Adolf. "Bedřich Smetana jako skladatel operní: K 20. výročí smrti mistrovy". Nová Česká Revue I (1904), č. 1, s. 611–625.

[7] POLÁK, Josef. Americká cesta Josefa Václava Sládka. Praha: UP, 1966.

[8] SMETANA, Bedřich. Dalibor. Ed. Pavel Drábek a Lenka Zlámalová. Brno: Větrné mlýny, 2009.

[9] SRBA, Bořivoj. 1985. "Bedřich Smetana a soudobá divadelní konvence". Opus musicum, roč. XVII, 1985, č. 3, s. 71–81, a č. 4, s. 97–107.

[10] WENZIG, Josef. Daliborka. In Josefa Wenziga Sebrané spisy. Sv. 2. Praha: I. L. Kober, 1874, s. 49–69.