Theatralia 2010, roč. 13, č. 1

Obrázek
Název čísla
Divadelní křižovatka střední Evropy
Rok
2010
Rok vydání
2010
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
Editorial
Page Title
3 Editorial Štefanides, Jiří | pdficon
Yorick
Page Title
4-17 Zpěv a mluvené slovo, latina a lidový jazyk ve středověkých velikonočních hrách ze střední Evropy Bažil, Martin | pdficon
18-31 Angličtí kočovní komedianti a jejich klaun(i) Polochová, Markéta | pdficon
32-46 Zámecká divadla rodu Liechtensteinů na českém území : závěrečná studie z ročního výzkumného projektu Šťávová, Jitka | pdficon
47-71 Německojazyčná městská divadla na Moravě a ve Slezku (1733-1944) Havlíčková, Margita; Pracná, Sylva; Štefanides, Jiří | pdficon
Spektrum
Page Title
72-83 Divadelní vesnice, aneb, První plenérové představení řecké tragédie v Čechách Stehlíková, Eva | pdficon
Sondy
Page Title
84-85 Režisér Jan Mikulášek (anketa) Lazorčáková, Tatjana | pdficon
85-92 Jan Mikulášek - pokus o portrét Šotkovská, Jitka; Šotkovský, Jan | pdficon
92-93 Caligula : "Když je státní pokladna na prvním místě, ztrácí smysl lidský život..." Cimerák, Milan | pdficon
93-94 Totální divadlo v koncepci Jana Mikuláška Sedláčková, Andrea | pdficon
95-97 Kvintesence "H" Jana Mikuláška Macháček, Martin | pdficon
97-98 Smells like theatre spirit Páluš, Peter | pdficon
98 Diskuse kolem Jana Mikuláška... Drozd, David | pdficon
99-100 Bez nitek, aneb, O neudržitelnosti pojmů a podstatě divadla Lazorčáková, Tatjana | pdficon
101-102 Brazilská sklizeň Páluš, Peter | pdficon
Orientace
Page Title
103-107 Třikrát o Josefu Svobodovi Příhodová, Barbora | pdficon
107-108 Jiří Štefanides (ed.): O divadle 2008 Drozd, David | pdficon
109-110 Eva Hudcová: Der Bürger und sein Theater in einer mährischen Kleinstadt: aus der Kulturgeschichte von Mährisch-Schönberg Štefanides, Jiří | pdficon
111-112 Margita Havlíčková: Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668-1733 Drábek, Pavel | pdficon
113-115 Jana Pilátová: Hnízdo Grotowského: na prahu divadelní antropologie Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
115-116 Erika Fischer-Lichte: Dejiny drámy ; Marvin Carlson: Dějiny divadelných teórií ; Hans Thies Lehmann: Postdramatické divadlo Páluš, Peter | pdficon
Depeše
Page Title
117-118 Divadelní ústav slaví Stehlíková, Eva | pdficon
118-119 Brněnské setkání zástupců divadelních muzeí Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
119-121 Dvacet let poté - zpráva o jedné konferenci Vodička, Libor | pdficon
122-123 Divadlo jako politický fenomén druhé poloviny 20. století a jeho prostor (Lublaň 2009) Lazorčáková, Tatjana | pdficon
124-125 První všedoktorandský slet v Brně Tvrdíková, Lada | pdficon
125-128 Mezinárodní seminář Early Modern Reception of Shakespeare on the Continent in Context v Brně Kunderová, Radka | pdficon
Archiv
Page Title
129-135 K výzkumu barokních profesionálních hereckých společností Havlíčková, Margita | pdficon