Opera Slavica 2008, roč. 18, č. 4

Obrázek
Rok
2008
Rok vydání
2008
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
1-11 Моўны партрэт беларуса другой паловы XIX стагоддзя : ад гетэрастэрэатыпа да аўтастэрэатыпа Patapava, Vol'ha | pdficon
12-19 К проблеме формирования терминов христианства в славянских языках : рус. благодать и чеш. milost Nikiforova, Svetlana | pdficon
20-31 Językowe sposoby konceptualizacji przestrzeni polski jako przestrzeni ojczystej w języku polskim Wojciechowska, Justyna | pdficon
32-39 Обновление лексической системы современного русского языка как результат вторичного заимствования Marinova, Elena | pdficon
Rozhledy – materiály
Page Title
40-43 Інтерактивна дидактична програма "Тестові завдання з синтаксису сучасної української мови" Lavrynenko, Svìtlana Tomìvna | pdficon
44-46 Příslovce jako předmět sémantického zkoumání : (zamyšlení nad knihou A.B. Peňkovského Очерки по русской семантике, Изд. "Языки славянской культуры", Москва 2004) Trösterová, Zdeňka | pdficon
Zprávy – kronika
Page Title
47-49 Інтернаціональний конгрес "Українська діаспора в світі і німецька діаспора в Україні" Myronova, Halyna | pdficon
49-53 Визначна україністична конференція в Оломоуці Anderš, Josef | pdficon
53-55 Nitranské rusistické dny Brandner, Aleš | pdficon
56-57 Vzpomínka na Ludmilu Pacnerovou Villnow Komárková, Jana; Boček, Vít | pdficon
57-58 Jubileum Jiřího Gazdy Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze
Page Title
59-61 [Gregor, Jan. Valenční možnosti verbonominálních spojení v publicistickém stylu (v rusko-českém srovnávacím plánu)] Flídrová, Helena | pdficon
61-62 Pozoruhodný soubor studií o polštině Hyrnik, Ireneusz | pdficon
63-67 [Spraul, H.; Gorjanskij, V.D. Intergriertes Lehrbuch der russischen Sprache. Band 1, 2] Neradová, Běla; Ruferová, Jana | pdficon
68-69 [Madecki, Roman. Myślę, więc mówię: tekst, dyskurs, szyftery, gatunki mowy] Gawarecka, Anna | pdficon
69-71 [Lingua rossica et communicatio 2007] Charciarek, Andrzej | pdficon