1

Title: Opera Slavica
Rok: 2008
Ročník: 18
Číslo: 1
Rok vydání
2008
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Модель литературного комментария О. Мандельштама : ("разговор о Данте") | 1–11
Zacharijeva, Irina
PDF
Die Kämpfer unter der weissen Fahne : (Bertha von Suttner und die slowakischen Tolstoisten in Oberungarn) | 12–18
Bátorová, Mária
PDF
Zo stratégie Antona Pavloviča Čechova, alebo, Marginália ku kompozícii prozaického textu | 19–24
Žemberová, Viera
PDF
K historii jednoho typu | 25–31
Dohnal, Josef
PDF
Rozhledy – materiály
Title Document
Poslední z Komasků | 32–33
Všetička, František
PDF
Kronika
Title Document
Kytička pro Fiorellu | 34
Kšicová, Danuše
PDF
Za profesorem Jiřím Fraňkem | 34–35
Kšicová, Danuše
PDF
Recenze
Title Document
Keď čas má čas : návraty Franka Wollmana | 36–38
Žemberová, Viera
PDF
[Nikadem-Malinowska, E. Poezja i myśl: twórczość Josifa Brodskiego jako fakt europejskiego dziedzictwa kulturowego] | 38–40
Korzeniewska-Berczyńska, Joanna
PDF
Záslužná publikace o východoslovanské emigraci a východním Slovensku: patos, nostalgie, idealizace, nebo poutavý příběh, kritika, podnětná skepse a analýza brizantních a delikátních témat? | 40–42
Pospíšil, Ivo
PDF
Slovinská monografie o žánrové rekonstrukci a mezidisciplinární interakci literární vědy | 42–44
Zelenka, Miloš
PDF
Slovo, text, média, výchova | 44–45
Pospíšil, Ivo
PDF
Vítaná (stredo)európskosť a kontextualita brnenského zborníka | 45–46
Šuša, Ivan
PDF
Objevný pohled na jednu kapitolu česko-slovenských vztahů | 47–48
Pokorný, Milan
PDF
Poetiky Andreje Bělého | 49–50
Urbanovská, Lucie
PDF
O jekatěrinburgské literárněvědné škole | 50–51
Zahrádka, Miroslav
PDF
Vynikající encyklopedie Slovenska | 51–52
Pospíšil, Ivo
PDF
Slovenské studie o ruské moderně a avantgardě | 52–53
Matyušová, Zdeňka
PDF
Makedonská literatura ve vztahu k jiným literaturám | 53–55
Dorovský, Ivan
PDF
[Sub rosa: in honorem Lenae Szilard] | 55–56
Malenová, Eva
PDF
Studia Balcanica Bohemo-Slovaca | 57–59
Malperová, Vladimíra
PDF
Překlad a tlumočení posedmé | 60–61
Šaur, Josef
PDF