Náhled do maďarské literárněvědné rusistiky

Název: Náhled do maďarské literárněvědné rusistiky
Variantní název:
  • An insight into Hungarian literary Russian studies
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 1, s. [95]-104
Rozsah
[95]-104
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Charakteristika vybraných prací z maďarské literárněvědné rusistiky od 80. let 20. století do současnosti. Pozornost je věnována antologiím ruské literatury a kritiky vydaným v Maďarsku, konferencím a sborníkům z nich vzešlým, profilovým sborníkům prací, vybraným monografiím i sepětí maďarského výzkumu s doktorandskými školami.
Characteristics of Hungarian literary works in Russian Studies from the 1980s to the present. Attention is paid to the anthologies of Russian literature and criticism published in Hungary, to conference proceedings, festschrifts and other collecions, as well as selected monographs. The close relations between the Hungarian PhD Schools and Hungarian research are appreciated.