Spiritus agens středoevropského hnutí Elemér Hantos a jeho publicistika – "Das Schicksaal des kleines Staates" (1939)

Název: Spiritus agens středoevropského hnutí Elemér Hantos a jeho publicistika – "Das Schicksaal des kleines Staates" (1939)
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 1, s. [127]-135
Rozsah
[127]-135
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Mezi témata, která doposud nejsou v evropské historiografii náležitě zpracována, patří hnutí za středoevropské hospodářské a kulturní sblížení, které v době mezi dvěma světovými válkami vyvolal profesor národního hospodářství budapešťské univerzity elemér Hantos. Maďarský myslitel proslul neúnavnou propagandistickou činností, jež se projevovala pořádáním přednášek, publikováním článků ve významnějších středoevropských listech, vydáváním odborných publikací a podáváním zvláštních memorand společnosti národů v Ženevě. K charakteristice jeho publicistických výstupů je proto zaměřen i tento příspěvek.
The movement for Central-European economic and cultural convergence initiated in the times between the two World Wars by Elemer Hantos, profesor of economy at Budapest university, undoubtely belongs to the issues which weren't elaborated appropriately in the context of European historiography. The Hungarian thinker E. Hantos became famous through his tireless propagandistic activity which had encompassed organisation of lectures, publishing articles in Central-European newspapers of higher importance and addressing special memoranda to the league of Nations in Geneve.