Podněty ke vzdělávání kariérových poradců z činnosti sítě pro inovaci kariérového poradenství v Evropě : zpráva

Název: Podněty ke vzdělávání kariérových poradců z činnosti sítě pro inovaci kariérového poradenství v Evropě : zpráva
Variantní název:
  • Suggestions for the training of career counsellors drawing on the activities of the network for innovation in guidance and counselling in Europe
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 2, s. [201]-204
Rozsah
[201]-204
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Jiný typ článku
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Access to success. Lifelong guidance for better learning and working in Europe. [online]. Publikováno 2010. ISBN 978-92-896-0638-7. [cit. 2011-06-26]. Dostupné z: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4092_EN.pdf.

[2] BEZANSON, L., KELLERY, R. Integrace poradenských služeb a informací o kariéře na lokální úrovni. Praha: NÚOV, 2003. Council Resolution on Better Integrating Lifelong Guidance into Lifelong Learning Strategies. [online]. Brusel: Rada Evropské unie, 2008. [cit. 2010-02-15]. Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/104236.pdf.

[3] HLOUŠKOVÁ, L. Vzdělávání a příležitosti k profesnímu rozvoji kariérových poradců v ČR. Praha: Dům zahraničních služeb pro Centrum Euroguidance, v tisku.

[4] HLOUŠKOVÁ, L., KNOTOVÁ, D., NOVOTNÝ, P., POL, M., RABUŠICOVÁ, M. a kol. Vzdělávání poradců v České republice. Praha: NVF, 2004. ISBN 80-86728-15-3.

[5] Improving Lifelong Guidance Policies and Systems. Using Common European Reference Tools. [online]. Thessaloniki: CEDEFOP, 2005. ISBN 92-896-0402-6 [cit. 2010-02-15]. Dostupné z: http://www2.trainingvillage.gr/etv/publication/download/panorama/4045_en.pdf.

[6] Professionalising career guidance. Practitioner competences and qualification routes in Europe. Luxemburg: CEDEFOP, 2009. ISBN 978-92-896-0571-7.