Mimořádné události v komunikaci rodiny a školy

Název: Mimořádné události v komunikaci rodiny a školy
Variantní název:
  • Extraordinary events in family – school communication
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 2, s. [27]-47
Rozsah
[27]-47
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek popisuje a analyzuje mimořádné události v komunikaci rodiny a školy. Soustředí se na vyjednávání moci a zodpovědnosti i legality a legitimity sledovaných situací, jejich význam pro jednotlivé aktéry a jejich vliv na autoritu obou institucí. Mimořádné události jsou pojímány jako strategie boje o moc mezi rodiči, dětmi a učiteli.
The paper describes and analyses extraordinary events in family-school communication. It focuses not only on negotiation of power and responsibility but also on legality and legitimacy of observed situations and their importance for individual participants and the influence on authority of both institutions. Extraordinary events are interpreted in terms of strategies of combat among parents, children and teachers.