Bořivoj Srba: Vykročila husa a vzala člověka na procházku: Pojď!

Název: Bořivoj Srba: Vykročila husa a vzala člověka na procházku: Pojď!
Zdrojový dokument: Theatralia. 2011, roč. 14, č. 2, s. 258-262
Rozsah
258-262
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Vykročila husa a vzala člověka na procházku: Pojď!: založení a prvních pět let umělecké tvorby Mahenova nedivadla Husa na provázku (Divadla na provázku) 1967-1972: dokumenty - memoáry - studie. Uspořádal, původní texty napsal a komentáři doprovodil Bořivoj Srba. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010. 661 s. ISBN 978-80-86928-89-0.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.