Opera Slavica 2009, roč. 19, č. 1

Obrázek
Rok
2009
Rok vydání
2009
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
1-10 Лабіринтом праць Дмитра Чижевського: чеське літературне бароко Blaškìv, Oksana | pdficon
11-19 Směřování k obecné rovině výpovědi u Andreje Platonova Pešková, Michaela | pdficon
20-33 Literární komparatistika, areálová/kulturní studia, teorie literárních dějin a problém hodnoty v současné literárněvědné praxi Pospíšil, Ivo | pdficon
Zprávy – kronika
Page Title
34-36 Ohlédnutí za 14. mezinárodním slavistickým kongresem v makedonském Ochridu - dojmy a postřehy Zelenka, Miloš | pdficon
37-38 Jeho střed světa Všetička, František | pdficon
38-40 Yukio [i.e. Jukio] Vsevolod Sato (10.6.1925-12.4.2004) Bubeníková, Miluša; Vachalovská, Lenka | pdficon
40-41 Jubileum doc. PhDr. Galiny Binové, CSc. Pospíšil, Ivo | pdficon
Rozhledy
Page Title
42-45 Od robotů až po hmyz Dorovský, Ivan | pdficon
Recenze
Page Title
46-47 Italští slavisté na mezinárodním kongresu v Ochridu Matyušová, Zdeňka | pdficon
47-50 О новом двухтомнике Ирины Захариевой Fed', Tat'jana | pdficon
50-52 Syntetizující práce o teorii ruského klasicismu Dohnal, Josef | pdficon
52-54 Jazyk - nedoceňovaný interpretační klíč Kšicová, Danuše | pdficon
54-57 Český strukturalismus v středoevropských souvislostech (překlad J. Mukařovského do maďarštiny) Káša, Peter; Zelenka, Miloš | pdficon
57-58 Literárnohistorické návraty k Aloisovi Jiráskovi Žemberová, Viera | pdficon
58-60 Říká něco Dostojevskij dnešku? Dohnal, Josef | pdficon
60-61 Adam Mickiewicz a Slované Hyrnik, Ireneusz | pdficon
61-62 [Štěpán, Ludvík. Cesty mezi formami] Müllerová, Dita | pdficon
62-64 Głosy z Galicji Siedlecka, Sylwia | pdficon
64-68 Slovinské drama dnes Dorovský, Ivan | pdficon