2

Title: Opera Slavica
Rok: 1995
Ročník: 5
Číslo: 2
Rok vydání
1995
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Poznámka k obsahu tohoto čísla | [1]
PDF
Title Document
Jazykovědná rusistika na brněnské filozofické fakultě : (ohlédnutí za pětasedmdesátiletou historií a další perspektivy oboru) | 2–6
Brandner, Aleš
PDF
Title Document
Projekt praktické syntaxe ruštiny | 7–11
Zimek, Rudolf
PDF
Title Document
К возможности сопоставления тенденций развития языковой нормы в современном чешском и русском литературных языках | 12–17
Trösterová, Zdeňka
PDF
Title Document
Сопоставительный анализ лексики | 18–21
Chlupáčová, Kamila
PDF
Title Document
К сравнению лингвокультурологического пространства в чешском и руском языках | 22–26
Timofejev, Jevgenij
PDF
Title Document
Паремийный фонд национального языка как культурологический источник для сопоставительной лингвистики | 27–32
Myronova, Halyna; Juříčková, Taťána
PDF
Title Document
K výzvové modalitě vyjádřené infinitivem v ruštině a v češtině | 33–37
Flídrová, Helena
PDF
Title Document
K pojetí elipsy a příbuzných jevů v ruštině a češtině | 38–43
Vychodilová, Zdeňka
PDF
Title Document
K otázce vývoje pravopisu substantiv na -изм v ruštině a -ismus/-izmus v češtině | 44–47
Jiráček, Jiří
PDF
Title Document
K vydělování odlišností ve využití jazykových prostředků pro strukturaci ruského a českého dialogu (pomocí analýzy diskursu) | 48–51
Rejmánková, Ludmila
PDF
Title Document
Некоторые особенности русского и чешского диалога | 52–55
Lízalová, Ljubov
PDF
Title Document
К вопросу применения ЭВМ в сопоставительном обучении русскому языку | 56–58
Šperlová, Miroslava
PDF
Title Document
К вопросу интерференции в устной речи | 59–62
Doleželová, Eva
PDF