Andrej Bělyj a Alexandr Blok - přátelé a rivalové : ke 130. výročí jejich narození

Název: Andrej Bělyj a Alexandr Blok - přátelé a rivalové : ke 130. výročí jejich narození
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 3, s. 3-7
Rozsah
3-7
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Analýza složitých peripetií osudových vztahů mezi vrstevníky: A. Blokem a A. Bělým na základě knihy vzpomínek A. Bělého na A. Bloka. Srovnání biografické linie s genealogií estetického vnímání a umělecké tvorby obou básníků, vnitřně úzce spjatých.
An analysis of the complicated peripetias of the fateful relationship between the peers A. Blok and A. Bely on the basis of Bely's memoirs on Blok. Comparison of the biographical line with the genealogy of aesthetic perception and artistic creation of the two poets, inwardly so close to each other.