[Co všechno slovo znamená: sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc.]