Opera Slavica 2002, roč. 12, č. 2

Obrázek
Rok
2002
Rok vydání
2002
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Page Title
1-9 Московская школа этнолингвистики Tolstaja, Svetlana Michajlovna | pdficon
Page Title
10-25 O súčasnej ruskej mäkkostnej korelácii Kuželová, Oľga | pdficon
Page Title
26-32 Русские лингвострановедческие реалии как концепты национального менталитета Česnokov, Ivan Ivanovič | pdficon
Page Title
33-41 Исторические аспекты современных русских причастий Brandner, Aleš | pdficon
Tradice – zprávy
Page Title
42-48 Odkaz Josefa Kurze v oboru staroslověnské syntaxe Večerka, Radoslav | pdficon
48-54 XVI. Olomoucké dny rusistů Pechal, Zdeněk; Stěpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka; Vysloužilová, Eva; Zahrádka, Miroslav | pdficon
55-56 Konference u příležitosti 200. výročí narození V.I. Dala Brandner, Aleš | pdficon
56-58 Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí Brandner, Aleš | pdficon
Recenze
Page Title
59-61 Slavistika a evropské změny na konci 20. století Pospíšil, Ivo | pdficon
61-64 [Hansack, E. Die altrussische Version des "Jüdischen Krieges": Untersuchungen zur Integration der Namen] Pallasová, Eva | pdficon
65-66 [Rudincová, B. Typy pojmenování v současné ruštině: (zejména v podnikatelské oblasti)] Gazda, Jiří | pdficon
66-67 Netradičný pohľad na jazykovú nomináciu Dekanová, Eva | pdficon