[Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník]

Název: [Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník]
Autor: Kalina, Petr
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2009, roč. 19, č. 4, s. 60-61
Rozsah
60-61
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 374 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; č. 378. ISBN 978-80-210-4816-4.