2

Title: Opera Slavica
Rok: 2004
Ročník: 14
Číslo: 2
Rok vydání
2004
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Психологическая значимость и языковая репрезентативность концепта | 1–10
Česnokov, Ivan Ivanovič
PDF
Єврейські імена серед українських козаків | 11–19
Rožčenko, Zoja Volodymyrìvna
PDF
K otázke prekladu prechodníkov do slovenčiny | 20–31
Brtková, Kamila
PDF
"Говорящие" имена как проблема транслатологии | 32–34
Palamarčuk, Ol'ha Leonìdìvna
PDF
Tradice – materiály – zprávy
Title Document
Vzácné svědectví o Romanu Jakobsonovi | 35–38
Rejmánková, Ludmila
PDF
Україністична конференція у Брно | 38–41
Myronova, Halyna; Brandner, Aleš
PDF
X. mezinárodní konference z cyklu "Европейская русистика и современность" na téma "Русское слово в изменяющейся картине мира" : (K historii a současnosti rusistiky v polské Poznani) | 42–43
Vobořil, Ladislav
PDF
Pětasedmdesátiny prof. Stanislava Žaži | 43–44
Jiráček, Jiří
PDF
Doc. PhDr. Radko Purmovi, CSc., k narozeninám | 45–46
Kesner, Jindřich
PDF
Recenze
Title Document
Jazyk pod kontrolou | 47–49
Pospíšil, Ivo
PDF
[Массовая культура на рубеже 20-21 веков: человек и его дискурс] | 50–52
Trösterová, Zdeňka
PDF
[Okraj a střed v jazyce a literatuře] | 52–54
Trösterová, Zdeňka
PDF
[Vágnerová, M.; Měšťan, J.; Milevskaja, T. J. Jednáme rusky efektivně - samostatně - s jistotou] | 54–56
Žaža, Stanislav
PDF
[Михальчук, Т.Г. Практикум по речевому этикету: учебное пособие] | 56–58
Charciarek, Andrzej
PDF
[Мирошниченко, В.В. Авторська концепція художнього твору: онтогенез і експансія (на матеріалі англомовної та французької українікі] | 59–60
Anderš, Josef
PDF
[Ondrejčeková, Erika. Kontrastívny pohľad na rečové modifikacie [i.e. modifikácie] foném slovenského a ruského jazyka] | 60–62
Neradová, Běla; Ruferová, Jana
PDF
[Pinker, S.: Slová a pravidlá] | 62–63
Brtková, Kamila
PDF