Nová skripta k výuce ruštiny pro začátečníky jako volitelného předmětu na vysokých školách

Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 2, s. 66-68
Rozsah
66-68
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Svobodová, Jiřina; Rykovská, Milena. Ruský jazyk pro začátečníky. 1. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. 95 s. ISBN 80-7082-681-9.
Svobodová, Jiřina; Rykovská, Milena. Ruský jazyk pro začátečníky. 2. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. 91 s. ISBN 80-7082-682-7.
Document