Language affinity in central Europe - some thoughts on the interrelations of German, Czech, Slovak and Magyar

Název: Language affinity in central Europe - some thoughts on the interrelations of German, Czech, Slovak and Magyar
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 4, s. 1-16
Rozsah
1-16
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Stať je upravenou verzi referátu, předneseného na vědeckém semináři Křilovatky kultury: Střední Evropa z pohledu lingvistiky a literární vědy, pořádaném ve dnech 22.-23. června 2000 Ústavem slavistiky FF MU v Brně (viz zpráva I. Pospíšila na s. 45 tohoto čísla).