Zborník príspevkov venovaný jubileu prof. PhDr. Jána Michálka, DrSc.

Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2005, roč. 15, č. 1, s. 58-60
Rozsah
58-60
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Ethnologia slovaca et slavica. 2003, roč. 30-31. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. 212 s. ISSN 1335-4116.
Document