Rok Gogola v Brně a Budapešti

Název: Rok Gogola v Brně a Budapešti
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 1, s. 62-64
Rozsah
62-64
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Pospíšil, Ivo; Dohnal, Josef (ed.). Litteraria Humanitas XV. N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase (studie o čivém dědictví). Brno: Ústav slavistiky FF MU, Tribun, 2010. 482 s. ISBN 978-80-7399-197-5.
Hetényi, Z.; Dukkon, A.; Kalafatics, Z. (ed.). Гоголь и 20 век. Материалы международной конференции, организованной докторской программой ELTE "Русская литература и культура между Востоком и Западом". Budapest: Dolce Filologia, 2010. 304 s. ISBN 978-963-284-153-3.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.