Posledná monografia Dionýza Ďurišina

Název: Posledná monografia Dionýza Ďurišina
Autor: Káša, Peter
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 1, s. 48-49
Rozsah
48-49
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Ďurišin, Dionýz a kol. Medziliterárny centrizmus stredoeurópskych literatúr I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, [1998]. 159 s. ISBN 80-7040-256-3.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.