[Анніна, І.О.; Горюшина Г.Н.; Гнатюк, І.С.; Жайворонок, В.В.; Качура, О.В.; Озерова, Н.Г.; Федоренко, Т.О. Російсько-український словник]

Název: [Анніна, І.О.; Горюшина Г.Н.; Гнатюк, І.С.; Жайворонок, В.В.; Качура, О.В.; Озерова, Н.Г.; Федоренко, Т.О. Російсько-український словник]
Transliterovaný název
[Annìna, Ì.O.; Horjušyna, H.N.; Hnatjuk, Ì.S.; Žajvoronok, V.V.; Kačura, O.V.; Ozerova, N.H.; Fedorenko, T.O. Rosìjs'ko-ukrajins'kyj slovnyk]
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2004, roč. 14, č. 4, s. 52-53
Rozsah
52-53
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Анніна, І.О.; Горюшина Г.Н.; Гнатюк, І.С.; Жайворонок, В.В.; Качура, О.В.; Озерова, Н.Г.; Федоренко, Т.О. Російсько-український словник. Кіїв: Абріс, 2003. 1401 с. ISBN 966-531-121-2.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.