The reflection of social reality in Keats's poems and letters

Variantní název
Odraz společenské skutečnosti v básních a dopisech Johna Keatse
Отражение общественной действительности в стихотворениях и письмах Джона Китса
Přispěvatel
Burian, Jaroslav (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1959, roč. 1, č. 1, s. 69-101
Rozsah
69-101
Type: Článek
Jazyk
anglicky
rusky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document