The aesthetic purpose of William Morris in the context of his late prose romances

Název: The aesthetic purpose of William Morris in the context of his late prose romances
Variantní název
Estetický cíl Williama Morrise v kontextu jeho pozdních prozaických romancí
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1966, roč. 6, č. 1, s. 75-144
Rozsah
75-144
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí