The function of death in certain metaphysical

Variantní název
Funkce smrti v některých metafyzických básních
Přispěvatel
Štěpaník, Karel (Jiné)
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1966, roč. 6, č. 1, s. 147-156
Rozsah
147-156
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document