On the prosodic features of the modern English finite verb-objectc combination as means of functional sentence perspective

Název: On the prosodic features of the modern English finite verb-objectc combination as means of functional sentence perspective
Variantní název:
  • O přízvukově-melodických rysech anglického určitého slovesa ve spojení s předmětem jako prostředcích funkční perspektivy větné
Autor: Firbas, Jan
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1969, roč. 8, č. 1, s. [49]-59
Rozsah
[49]-59
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.