On the prosodic features of the modern English finite verb-objectc combination as means of functional sentence perspective

Variantní název
O přízvukově-melodických rysech anglického určitého slovesa ve spojení s předmětem jako prostředcích funkční perspektivy větné
Autor: Firbas, Jan
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1969, roč. 8, č. 1, s. [49]-59
Rozsah
[49]-59
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document