The notion of diacritics in modern English graphology

Variantní název
Pojetí diakritik při rozboru grafematické soustavy moderní angličtiny
Autor: Fried, Vilém
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1969, roč. 8, č. 1, s. [61]-67
Rozsah
[61]-67
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document