Detached observations on prepositional use in modern, especially American English

Variantní název
Několik poznámek o užívání předložek v moderní, zvláště americké angličtině
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1969, roč. 8, č. 1, s. [105]-110
Rozsah
[105]-110
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document