A few notes concerning the interpretation and classification of the English verb

Variantní název
Niekoľko poznámok k interpretácii a klasifikácii anglického slovesa
Autor: Šimko, Ján
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1969, roč. 8, č. 1, s. [173]-178
Rozsah
[173]-178
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document