The anti-poet in Mac Flecknoe

Variantní název
Pabásník v satiře Mac Flecknoe
Autor: Crider, J. R.
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1970, roč. 9, č. 1, s. 11-16
Rozsah
11-16
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document