Some more notes on the conditional and the future in English and in Italian

Název: Some more notes on the conditional and the future in English and in Italian
Variantní název:
  • Několik dalších poznámek k funkci kondicionálu a budoucího času v angličtině a v italštině
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1976, roč. 12, č. 1, s. 145-158
Rozsah
145-158
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Battaglia, S.—Pernicone, V. (1960). La grammatica italiana (Turin).

[2] Dizionario Garzanti della lingua italiana (1965, Milan).

[3] Fochi, F. (1965). L'italiano facile (Milan).

[4] Ondráček, J. (1965). Il verbo italiano e l'idea del futuro, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university A 13. 151—9 (Brno).

[5] Ondráček, J. (1971a). Poznámky k funkci kondicionálu při vyjadřování následnosti v angličtině a v italštině [Notes on the Function of the Conditional Used to Express Posteriority in English and in Italian], Časopis pro moderní filologii 53.63—80 (Prague).

[6] Ondráček, J. (1971b). Some Notes on the Difference between the Present Perfect and the Simple Past in English and in Italian, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university A 19.161—78 (Brno).

[7] Ondráček, J. (1973). K otázce předminulosti a minulosti v angličtině a v italštině [On the Question of the Pre-Past and the Past in English and in Italian], Sborník prací filosofické fakulty brněnské university A 21.54—67 (Brno).

[8] Weinrich, H . (1964). Tempus. Besprochene und erzählte Welt (Stuttgart).