Celoživotní učení a chuť se učit

Název: Celoživotní učení a chuť se učit
Variantní název:
  • Lifelong learning and wanting to learn
Přispěvatel
Mattuš, Jan (překladatel)
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2012, roč. 17, č. 1, s. [15]-35
Rozsah
[15]-35
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Slogan "celoživotní učení od kolébky po hrob", který slyšíme hlásat kolem sebe, má zapůsobit (ne-li přímo zatlačit) na veřejnost ve velkém. Na jedné straně se úřady, zaměstnavatelé, odborové a resortní organizace snaží podněcovat odpovědné občanství v osobním i pracovním životě lidí. Na straně druhé chtějí organizace dávat zaměstnancům na srozuměnou, že jejich zaměstnatelnost je jen jejich věc a že se musejí učit. Je zvláštní, že prosazované heslo "celoživotní učení" stojí v tak příkrém kontrastu k nejednoznačné situaci ve vzdělávání, přípravě a rozvoji dospělých v organizacích. V tomto příspěvku tedy zkoumám, zdali pravda o sociálně konstruktivistickém přístupu k učení není jen pouhá "lež, kterou od tebe lidi čekají", jak říká nizozemský básník Gerrit Komrij. Mou výchozí tezí je, že nastal čas, abychom dominantní sociálně konstruktivistický přístup nahradili jiným. Místo něj potřebujeme přístup pevněji zakotvený v empirických znalostech a porozumění, přístup ponechávající klíčovou roli klasickým psychologickým koncepcím motivace a emocí.
The slogan "lifelong learning from the cradle to the grave" which we hear preached on all sides is impressed (if not pressed) upon the public at large. On the one hand, the authorities, employers, unions and sector organizations seek to encourage responsible citizenship in people's lives and work. On the other hand, organizations wish to make it absolutely clear to employees that their employability is their own responsibility and that they will need to learn. It is strange that the brandishing of the slogan lifelong learning stands in such stark contrast to the ambiguous situation of adult education and training and development in organizations. In this contribution I therefore enquire whether the truth of the social constructivist approach to learning is perhaps no more than "the lie that people expect of you" (a phrase borrowed from the Dutch poet Gerrit Komrij). My underlying thesis is that the time has come to replace the dominant social constructivist approach. In its place we need an approach that is more firmly grounded on empirical knowledge and understanding, an approach that assigns a key role to the classic psychological concepts of motivation and emotions.
Note
Z anglického textu přeložil Jan Mattuš.
Reference
[1] ALTENBURG, E., HECKE, P. Van, SCHUITEN, S. Werken met motivatie. Een praktische gids voor individu, team en organisatie. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2003.

[2] BANDURA, A. Self-efficacy. The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company, 1997.

[3] BECK, U. Risk society. Towards a New Modernity. London: Sage, 1992.

[4] BROWN, A. The Darwin Wars: The Scientific Battle for the Soul of Man. London: Simon and Schuster, 1999.

[5] DAMASIO, A. R. De vergissing van Descartes. Gevoel, verstand en het menselijke brein. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1995.

[6] DEKKERS, A. Trainen op topniveau. Succesvolle trainers als rolmodel. Amsterdam: Pearson Education Benelux, 2006.

[7] DELLEN, T. Van. Motiveren: het bevorderen van persoonlijke effectiviteit. In SCHRAMADE, P. W. J. (Ed.). Handboek Effectief Opleiden. Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie, 2000. Nečíslováno.

[8] DELLEN, T. Van. De rol van de hersenen bij het leren van volwassenen: het humanistische perspectief. In SCHRAMADE, P. W. J. (Ed.). Handboek Effectief Opleiden. Den Haag: Elseviers Bedrijfsinformatie, 2009.

[9] DELLEN, T. Van, JONG, M. De. De trainer als persoon(lijkheid). In SCHRAMADE, P. W. J. (Ed.). Handboek Effectief Opleiden. Den Haag: Elseviers Bedrijfsinformatie, 2010. s. 311–331.

[10] DELLEN, T. Van, KINDS, E. L. Feedback in de context van leren en werken. In SCHRAMADE, P. W. J. (Ed.). Handboek Effectief Opleiden. Den Haag: Elseviers Bedrijfsinformatie, 2001. Nečíslováno.

[11] DELLEN, T. Van, WAGENA, J. B. Competent interactief trainen om gedragsverandering te bewerkstelligen. In SCHRAMADE, P. W. J. (Ed.). Handboek Effectief Opleiden. Den Haag: Elseviers Bedrijfsinformatie, 2008, s. 77–102.

[12] FORD, M. E. Motivating Humans. Goals, Emotions and Personal Agency Beliefs. London: SAGE Publications, 1992.

[13] GEEN, R. G. Motivatie: een sociaal-psychologische benadering. Baarn: Uitgeverij Intro, 1999.

[14] HEGEL, G. W. F. The Phenomenology of Mind. New York: Harper, 1967 [1807].

[15] HOEKSTRA, H. A. Weten wat je wilt. Zelfregulatie en verandervermogen van individuen in organisaties. Assen: Koninklijke van Gorcum, 2005.

[16] HOFSTEE, W. K. B. Persoonsontwikkeling voor wie? In DELLEN, T. (guest ed.). HRD Thema Persoonlijke Ontwikkeling. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2001, s. 75–79.

[17] HOLMES, L. The learning turn in education and training: liberatory paradigm or oppressive ideology? In RIGG, C., STEWART, J., TREHAN, K. (Eds.). Critical Human Resource Development. Harlow: Pearson Education Limited, 2007, s. 226–262.

[18] ILLERIS, K. How we learn. Learning and non-learning in school and beyond. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2007.

[19] JARVIS, P. Towards a comprehensive theory of human learning. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2006.

[20] LANGEVELD, M. J. Beknopte theoretische pedagogiek. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1946.

[21] MIDGLEY, M. The Ethical Primate: Humans, Freedom and Morality. London: Routledge, 1996.

[22] OMMEREN, R. Van. HRD en de wetenschappelijk legitimatie. In GENT, V., ZEE, V. D. (Eds.). Handbook Human Resource Development. Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie, 2001. Nečíslováno.

[23] PRITCHARD, R. D. Equity theory: A review and critique. Organizational Behavior and Human Performance, 1969, roč. 4, č. 2, s. 176–211.

[24] RYLE, G. The concept of mind. London: Hutchinson, 1949.

[25] STEWART, J. Managing Change through Training and Development. London: Kogan Page, 1996.

[26] STEWART, J. The ethics of HRD. In RIGG, C., STEWART, J., TREHAN, K. (Eds.). Critical Human Resource Development. Harlow: Pearson Education Limited, 2007, s. 59–78.

[27] VROOM, V. H. Work and motivation. New York: Wiley, 1964.

[28] YOUNG, P. T. Motivation and Emotion. A survey of the determinants of human and animal activity. New York: John Wiley and Sons, 1961.